Ochrana osob a majetku

Peníze a šperky po babičce máte spolehlivě uložené v trezoru za obrazem v obývacím pokoji, ale přemýšleli jste už, kdo ochrání vás? Potřebujete do kanceláře nainstalovat bezpečnostní systém, který neaktivuje každý probuzený pavouk?

A vůbec - víte o tom, že zloději berou i celé trezory? Způsobů jak ochránit sebe i majetek je mnoho. Jak se v nich ale vyznat?Nic nemám, nic mi neukradnou »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id156 (98)