Dlužní úpis

Někdy se můžete dostat do situace, kdy budete podepisovat dlužní úpis. Pro spoustu lidí to je nepříjemná záležitost, ovšem i zde lze postupovat tak, abyste z toho neměli těžkou hlavu. Musíte se s tím ale více seznámit.

Dlužní úpis bez problémů

Pravidlo číslo jedna zní – vše čtěte a ujistěte se, že všemu rozumíte. Nebojte se zeptat odborníků, jako jsou právníci, co jaké termíny znamenají a co to obnáší pro vás. Nepodceňujte drobná písmena, i tento text podepisujete. Opravdu si vše čtěte, i kdyby to zabralo více času. Spousta lidí má už jenom pocit viny, že zdržují, tak dají svoji signaturu pod leccos, a pak mají problémy. Pamatujte, že co podepíšete, tak se nějak zavazujete.

Nepodléhejte první nabídce, když bude nevýhodná. Rozhodně si nemyslete, že to nějak dopadne a že na dluhy seženete. Optimální je, když máte někde jistinu, třeba vám skončí spoření nebo máte peníze, jen je nechcete zrovna vydat. Dobré je ale mít v záloze finance na splacení dluhu, kdyby něco nevyšlo.

Vše si ověřujte. Půjčitel vám může říci leccos, ale řiďte se tím, co je psáno a dáno. Pokud máte v úpisu stanovenou položku, ale půjčitel vám řekne, že to se ani moc neřeší, tak se tím neřiďte. Pokud na vás potom půjčitel přijde s tím, že na vás chce veškeré podepsané závazky, tak nemůžete namítat, že vám ústně sdělil něco jiného.«« Jak napsat dlužní úpis? Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id162 (104)