Dlužní úpis

Někdy se můžete dostat do situace, kdy budete podepisovat dlužní úpis. Pro spoustu lidí to je nepříjemná záležitost, ovšem i zde lze postupovat tak, abyste z toho neměli těžkou hlavu. Musíte se s tím ale více seznámit.

Strany dlužního úpisu

Jak jsme nadnesli, tak se jedná o toho, kdo půjčí a dlužníka. Tyto strany se nazývají půjčitel a vypůjčitel. Obě strany tak stvrzují, že mezi nimi proběhl nějaký pohyb. Ve větší míře je chráněn půjčitel, kdy se dokazuje, že něco předal. Ovšem i vypůjčitel takto může dokázat, že přijal určitou hodnotu. Může se stát, že druhá strana bude chtít více, ale zanesena je jen daná částka.«« Co je dlužní úpis? Jak napsat dlužní úpis? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id162 (104)