Dlužní úpis

Někdy se můžete dostat do situace, kdy budete podepisovat dlužní úpis. Pro spoustu lidí to je nepříjemná záležitost, ovšem i zde lze postupovat tak, abyste z toho neměli těžkou hlavu. Musíte se s tím ale více seznámit.

Co je dlužní úpis?

Jedná o písemný a podepsaný dokument, kde se zachycují zúčastněné strany. Na jedné linii je to ten, co půjčuje, a pak je tu vznikající dlužník. Předmětem půjčení mohou být jak peníze, tak i hmotné statky. Dlužním úpisem se nerozumí klasická** půjčka od bankovního ústavu**, tudíž se na ni nevztahují úroky. Dlužní úpis jako takový v podstatě chrání toho, kdo půjčuje, aby dostal zpět, co půjčil. Nutno podotknout, že pokud by chtěl něco vrátit i s úroky, tak se jedná o získání financí navíc, které by pak mohl i danit. Proto je dlužní úpis vyloženě jen o půjčené částce a její následné vrácení v původní výši.«« Dlužní úpis Strany dlužního úpisu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id162 (104)