Dluhy a rozvod

Spousta lidí si myslí, že pokud tzv. utečou od manžela/ky s dluhy a stvrdí to rozvodem, tak se vyhnou placení jeho pohledávek. Bohužel, tak jednoduché to není. Následky z manželství se mohou nést i po rozvodu.

Statut manželství se řídí zákony platnými v naší zemi. Ať už si o jejich relevantnosti myslíte, co chcete, stále mějte na paměti jediné – musí se dodržovat a výjimka vás neochrání. To znamená, že ať budete řešit sebeabsurdnější situaci, tak se její průběh bude řídit zákony. A na to je třeba se připravit.Prevence dluhů »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id161 (103)