Dluhy a manželství

Jakmile jste s někým úředně spojeni, tak to pro vás znamená spousty závazků od těch příjemných až po ty méně radostné. Jedním z momentů jsou dluhy. Vztahují se tyto závazky partnera i na vás? A co dluhy po zániku manželství?

Jak se bránit?

Zde je nejlepším východiskem rada jediná. Sežeňte si odborníka, nejlépe právníka. Jedině ten vám poradí, jak se zařídit tak, aby jste neměli problémy s případnými dluhy. Toto je totiž oblast ryze právnická, kde se pracuje se zákony. Můžete totiž poukazovat na sebeparadoxnější situaci, ovšem pokud zákony tvrdí, že máte podíl na dluhu, tak se nelze bránit, bohužel. Je tedy nezbytně nutné být racionální a předem vše ošetřit. S tím souvisí i podepsání předmanželské smlouvy. Zde se přesně stanoví, jaký majetek si kdo do manželství přinesl a i jaké závazky. Co se týká pozdějších aktivit ve svazku, tak zde se pak může stát, že neopatrnost jednoho může stáhnout i druhého.«« Dluhy po manželství Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id159 (101)