Dluhy a manželství

Jakmile jste s někým úředně spojeni, tak to pro vás znamená spousty závazků od těch příjemných až po ty méně radostné. Jedním z momentů jsou dluhy. Vztahují se tyto závazky partnera i na vás? A co dluhy po zániku manželství?

Dluhy v manželství

Co znamená** dluh v manželství? Že když s partnerem budete mít potíže, tak máte **společný dluh? Nebo stačí, když jeden i bez vědomí toho druhého, začne mít pohledávky? A co když na jednoho z manželů přijdou exekutoři? Nechají druhého partnera být? Možné je vše a rovnou vám sdělíme, že ošetřit to, abyste vyšli z těchto situací bez úhony, je velmi obtížné. Opět se vraťme k začátku svazku. Zejména dnes se lidé berou opravdu jen proto, že chtějí splnit závazek vůči druhému. To se pak nabízí ony romantické představy o budoucím životě a na případné problémy nemáte ani pomyšlení. Jenže už jenom to, že máte společné bydlení **a váš protějšek bude mít na krku exekutory**, zapříčiní, že vás mohou vystěhovat oba.

Co se týká splácení dluhů samotných, tak pokud je nemůže platit dlužník, odpovědnost automaticky přechází na manžela/ku. A když o těchto aktivitách ona druhá strana neví? Bohužel zde je velmi časté, že i když někdo ručí společným majetkem, tak **nemusí přizvat k podpisu **o půjče apod. druhého partnera. Ručí totiž i svým majetkem, byť není celý jeho. Pokud se tedy stane, že v manželství má někdo takto rizikové jednání, je nejúčinnější sepsat smlouvu o vyrovnání majetku, kde se pak ukáže, čím může potenciální dlužník ručit.«« Dluhy a manželství Dluhy po manželství »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id159 (101)