Dluhy a manželství

Jakmile jste s někým úředně spojeni, tak to pro vás znamená spousty závazků od těch příjemných až po ty méně radostné. Jedním z momentů jsou dluhy. Vztahují se tyto závazky partnera i na vás? A co dluhy po zániku manželství?

Jakmile s někým spojíte úředně **svůj život, tak je to vlastně i jakási **právnická forma. Že to není romantické? Částečně to je pravda, ale pokud žijete v právním státě, tak je třeba tak myslet i jednat. Vezměte si, že i dříve se lidé brali kvůli postavení, majetku a podobně ze stejných vrstev a o romantických svazcích jste si mohli nechat jen zdát. Dnes tomu není jinak a navíc v dnešní době, kdy lidé mají dluhy opravdu ve velké míře je nezbytné zachovat racionalitu.Dluhy v manželství »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id159 (101)