Zajištění závazků převodem práva

Zajištění závazku převodem práva znamená, že dlužník postupuje věřiteli svou pohledávku, kterou má proti třetímu subjektu. Pro uzavření smlouvy stačí, dojde-li k písemnému návrhu a k jeho písemnému přijetí.

Zajištění závazků převodem práva upravuje § 553

občanského zákoníku a je dalším institutem sloužícím k zajištění závazků. Splnění závazku může byl zajištěno převodem práva dlužníka ve prospěch věřitele. Převodem práva věřiteli vzniká právo vymáhat svou převedenou pohledávku dlužníka přímo proti třetímu subjektu, pokud ji sám nesplnil dlužník. Ve smlouvě je možné i sjednat závazek věřitele ke zpětnému postoupení pohledávky.Pro zajištění závazku převodem práva vyžaduje zákon písemnou formu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id85 (23)