Ručení - kdo je ručitel

Vzniku ručení nebrání, jestliže závazek dlužníka je neplatný jen pro nedostatek způsobilosti dlužníka brát na sebe závazky, o němž ručitel v době svého prohlášení o ručení věděl. Z takového závazku tedy nebude plnit dlužník, ale vždy jen ručitel.

Ručení se smluvní pokutou

Je možno převzít ručení za smluvní pokutu, která postupně může narůstat. Ručitel má právo znát výši zajištěné pohledávky a věřiteli ze zákona vzniká vůči ručiteli povinnost sdělit mu výši pohledávky (viz § 303 obchod, zák.). Tuto povinnost má věřitel pouze v případě, že je mu výše známa, protože např. při zajištění budoucího závazku nemusí být věřiteli ještě jeho výše známa. Porušením informační povinnosti není věřitel ze zákona postižen, ale může přicházet v úvahu případná náhrada škody. Ručitel je povinen plnit věřiteli až tehdy, pokud nesplní dlužník.«« Vzniku ručení nebrání, jestliže závazek dlužníka je neplatný Závazek ručitele je závazkem subsidiárním »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id91 (29)