Ručení - kdo je ručitel

Vzniku ručení nebrání, jestliže závazek dlužníka je neplatný jen pro nedostatek způsobilosti dlužníka brát na sebe závazky, o němž ručitel v době svého prohlášení o ručení věděl. Z takového závazku tedy nebude plnit dlužník, ale vždy jen ručitel.

Ručení ze zákona

Ručení může vzniknout v některých případech i přímo ze zákona, např:

  • rušení společníků podle úpravy pro jednotlivé obchodní společnosti,
  • u veřejné obchodní společnosti je základem úpravy ručení § 86 a § 87 obchod, zák.,
  • u komanditní společnosti je základem úpravy ručení § 93 obchod, zák.,
  • u společnosti s ručením omezeným je základem úpravy ručení § 106 obchod, zák.,
  • u akciové společnosti je základem úpravy ručení § 154 obchod, zák., Při uplatnění ručení ze zákona se přiměřeně použije § 303 až § 312 obchod, zák. Ručení je akcesorickým závazkem, a proto ručením lze zajistit jen platný závazek nebo jeho část.

    Platí zásada, že je-li závazek neplatný, je neplatným i ručitelský závazek.«« Ručení - kdo je ručitel Vzniku ručení nebrání, jestliže závazek dlužníka je neplatný »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id91 (29)