Promlčení pohledávek - směnečný a šekový zákon

Základní promlčecí doba u práv ze směnek je tříletá. Pokud jde o práva majitele směnky vůči dlužníkům nepřímým indosantům a výstavci směnky cizí, zde je promlčecí doba jednoroční, přičemž tato promlčecí doba běží ode dne včas učiněného protestu směnky.

Základní promlčecí doba u práv ze směnek je tříletá

přičemž tato promlčecí doba se týká práv ze základního přímého směnečného vztahu majitele směnky proti přímým směnečným dlužníkům - tj. příjemci směnky cizí, výstavci směnky vlastní a jejich rukojmím. Promlčecí doba počíná běžet ode dne splatnosti směnky. Den splatnosti směnky je zřejmý ze směnky, výjimkou je směnka splatná na viděnou, kde splatnost je dána prezentací směnky, přičemž tato musí být předložena do jednoho roku od dala vystavení; výstavce může tuto lhůtu zkrátil nebo učinit delší, indosanti ji mohou zkrátit.«« Promlčení pohledávek - směnečný a šekový zákon Pokud jde o práva majitele směnky vůči dlužníkům nepřímým »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id106 (44)