Práva ručitele

Ručení je dnes problémem. Vzhledem k zadluženosti se stalo velmi rizikové. Ručitelé si dnes velmi dobře uvědomují, že skrz pomoc příteli mohou přijít o vlastní majetek nebo nemusí dostat půjčku či hypotéku.

Ručení dříve a dnes

V dřívějších dobách se** ručení** považovalo za formalitu. Zadluženost zdaleka nebyla tak vysoká jako v dnešní době. Ručitel měl a stále má stejná práva i povinnosti, ale dnes je ručení natolik** rizikové**, že podle průzkumu až sedmdesát procent lidí by nešlo ručit ani vlastní rodině. Zřejmě to vyplývá i z faktu, že lidé se za svou zadluženost stydí zejména před rodinou a tak ne vždy řeknou, jak se věci mají. S další půjčkou pak rostou i dluhy a možnost** exekuce** pro dlužníka i ručitele.Co když dlužník nesplácí? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id173 (115)