Obrana proti neoprávněné exekuci

Obrana proti neoprávněné exekuci je nutná. Nebudeme-li se bránit v případě, že u nás byla exekuce provedena neoprávněně, můžeme navždy přijít o svůj majetek, což není pro nikoho z nás příznivé.

Snad každý člověk v naší zemi či kdekoli jinde ve světě dluží, byť jen malou částku. Všichni jsme si totiž zvykli žít tzv. na dluh. A proto se mnohdy stává, že nás navštíví exekutor. Jak se však bránit v případě, že je u nás provedena **exekuce **neoprávněná?Obrana proti neoprávněné exekuci »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id157 (99)