Exekutorské právo - Morava

Už u vás vznikl problém s exekucí? Nebo jen chcete získat informace? Pojďte se dozvědět, co vlastně zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti zahrnuje a co je dobré vědět.

Exekutorské právo

V roce 2001 vstoupil v platnost zákon č. 120/2001 Sb. ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti, jinak zvaný exekuční řád. Tímto se do právního řádu vnesl nový institut soukromých soudních exekutorů.

Tento nový institut dává subjektům možnost domoci se svých dluhů za pomoci subjektu, který je z větší části na státu nezávislý a který si sám určuje, s jakou rychlostí a efektivností exekuci provede.

Podle výše uvedeného zákona má** exekutor **při výkonu své činnosti postavení veřejného činitele. Ustanovení § 53 exekučního řádu vyjadřuje procesní nezávislost exekutora ve chvíli, kdy volí způsob provedení exekuce. Exekutor však musí dle svého uvážení zvolit takový způsob, aby byl co nejefektivnější. Podle § 2 zákona č. 120/2001 Sb. je při výkonu exekuční činnosti vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení.

Exekutory jmenuje (na základě výběrového řízení) i odvolává ministr spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti vykonává také nad exekuční činností státní dohled (podle § 74 odst. 1 písm. c a § 76a). Ten může vykonávat i na základě písemných podnětů právnických nebo fyzických osob.Kdo se může stát exekutorem? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id134 (75)