Exekutor - Ostrava

Dostali jste se do dluhů? Máte nezaplacenou pohledávku? Zajímá Vás, co vše Vám může exekutor zabavit? Pojďte si trošku přiblížit činnost exekutora a jeho pravomoc, dozvědět se co to je nezabavitelná částka, a jiné pojmy s exekucí spojené.

Obdržely jste exekuční****příkaz nezaplacením Vašich závazků k finančním úřadům, státním orgánům či z jiného důvodu? Sháníte pomoc s Vašimi dluhy? Kdo to je exekutor či co Vám vše může exekutor zabavit, to jsou dnes velmi žádané informace. Stále více lidí se v Česku dostává do platební neschopnosti, a čeká je nemilá exekuce.

Případu, kdy se dostaneme status dlužníka, nastává v běžném životě mnoho. Nezvládáme splácet finanční půjčky, úvěry či hypotéku. Jeden z častých příkladů je i případ, kdy si vezmeme sami hypotéku na byt, který pronajímáme, ovšem nájemce nám nájem nesplácí, a již několik měsíců nám dluží za nájemné, energie a ostatní náklady spojené s pronájmem. Neotálejte a podejte žalobu k soudu. Vyčíslete veškeré náklady včetně vyčíslení energie a ostatní náklady, doložte všechny potřebné dokumenty jako je nájemní smlouva, výpisy z účtu o platbě nájemného, výše dluhu nájemce a obraťte se na soud. Sice zaplatíte počáteční soudní****poplatek, ale i ten Vám v případě vymožení částky plně zaplatí dlužný nájemce. Tím předejdete tomu, aby Vy sami jste se nestali dlužníkem a nebyla na Vás vydaná exekuce. Případem, kdy se stanete dlužníkem, na který je vydaná exekuce, je každé nesplacení Vašich finančních závazků. A co to vlastně exekuce je?



Exekutor, exekuce »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id130 (71)