Exekuční příkaz

Pokud někdo dlouhodobě neplatí své dluhy a nemá ani snahu se se svým věřitelem (věřiteli) nějak domluvit, pak mu reálně hrozí exekuce. Exekuci nařizuje soud a vydavatelem i vykonavatelem exekučního příkazu je exekutor.

Postup před vydáním exekučního příkazu

Zpravidla se nejprve věřitel pokouší osobně, telefonicky nebo poštou kontaktovat dlužníka a dohodnout se s ním na splátkovém kalendáři. Pokud máte dluhy a neplatíte je, pak to možná znáte. Věřitel osobně nebo častěji spíše v zastoupení exekutorských firem dlužníkovi volá, posílá mu doporučené dopisy (často i každý týden) a snaží se s ním sjednat splátky dluhu. Pokud** dlužník** na toto vůbec nereaguje, pak věřiteli nezbývá nic jiného, než se svých pohledávek domáhat soudně. Shledá-li soud, že dlužník opravdu nedostává svým závazkům, pak nařídí** exekuci a celá věc přechází do rukou exekutora. Exekutorské společnosti **se sice běžně zabývají vymáháním dluhů i od těch dlužníků, na které soudem nebyla nařízena exekuce, ale takovéto vymáhání je často neúčinné. Dlužník je prostě ignoruje. Poté, co však věřitelé nebo právě exekutorské firmy, kterým věřitelé své pohledávky svěřili, dají celou věc k soudu a soud jim dá zapravdu, mají exekutoři volné ruce. Exekutor má nyní plné právo vydat exekuční příkaz a zahájit úkon exekuce. A co vše může **exekutor **zabavit?«« Exekuční příkaz Typy exekučních příkazů »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id148 (90)