Exekuce nemovitostí

Kromě majetkové exekuce čeká na neplatiče dluhů v krajních případech také exekuce nemovitostí. Představíme vám, co tento pojem vlastně znamená, jaký je průběh této exekuce a jak postupovat.

Co je exekuce

Slovo** exekuce** pochází původně z latinského slova executio, které znamená vytřást nebo vykonat. V současné době však má tento pojem jiný a mnohem důležitější význam. Exekuce nemovitostí znamená legální zablokování, nucený soudní prodej, případně zabavení nemovitého majetku, v krajním případě i dražba. Je důležité podotknout, že exekuce může proběhnout pouze v návaznosti na vydání usnesení o nařízení exekuce a následném exekučním příkazu. Ten se může týkat například prodeje nemovitosti. Exekuce jako taková je krajní řešení (nejúčinnější nebo poslední možné), kdy věřitel může od dlužníka vymoci dluh.Exekutor »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id152 (94)