Exekuce na plat

Dostali jste se do situace, kdy vám někdo dluží peníze, ale nemá se k tomu, aby je vracel? Nebo naopak vy dlužíte peníze, avšak své dluhy neplatíte? V takovém případě, pokud jste zaměstnán, může soud přistoupit k exekučním srážkám z vaší mzdy.

Nezabavitelné minimum

V případě, že dlužníka postihne exekuce na plat, použije se zákonem daný výpočet pro určení výše zabavované sumy. Dlužníkovi tak nehrozí, že by mu ze mzdy vůbec nic nezůstalo. Hlavní roli při výpočtu srážené sumy hraje základní nezabavitelná částka a výše čisté mzdy dlužníka. Základní nezabavitelná částka v současnosti činí 5326 Korun českých na měsíc. Dále je k základní nezabavitelné částce možno přičíst další částky a to minimálně 1331 Korun a 50 haléřů za manželku/manžela dlužníka a dalších 1131,50 Kč za každé nezaopatřené dítě do 26 let věku. Následně se při výpočtu srážené sumy postupuje takto: od čisté mzdy se odečte celkové nezabavitelné minimum (tedy 5326 + 1331,5 podle případného partnera a počtu nezaopatřených dětí). Pokud je částka, která zbude, rovná nebo nižší 7989 Kč, pak se tato částka rozdělí na tři části. První část se vždy přiřadí k nezabavitelnému minimu a náleží tak dlužníkovi. Další část se použije na úhradu přednostní pohledávky a zbylá třetina se použije na úhradu nepřednostní pohledávky. Pokud je pohledávka jen jedna a neexistuje tudíž nepřednostní pohledávka, pak i zbylá třetina náleží dlužníkovi. Pokud ovšem částka, která zbyla, je 7990 Kč a vyšší, pak se z této částky odebere 7989 Kč, se kterými se bude postupovat stejně jako v předchozím případě a celý zbytek nad 7989 Kč se použije na úhradu pohledávky.«« Exekuční srážky ze mzdy Kdy dojde k ukončení srážek ze mzdy? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id147 (89)