Exekuce na plat

Dostali jste se do situace, kdy vám někdo dluží peníze, ale nemá se k tomu, aby je vracel? Nebo naopak vy dlužíte peníze, avšak své dluhy neplatíte? V takovém případě, pokud jste zaměstnán, může soud přistoupit k exekučním srážkám z vaší mzdy.

Exekuční srážky ze mzdy

Exekuce na plat, přesněji řečeno exekuční srážky ze mzdy, jsou jedním ze způsobů, jakým může věřitel od dlužníka dostat své pohledávky. O provedení exekuce rozhoduje soud a na základě soudního rozhodnutí **exekutor vydá příkaz k srážkám ze mzdy. Aby se předešlo tomu, že by dlužník srážky ze mzdy neodváděl, má povinnost odvádět tyto srážky již jeho zaměstnavatel. V praxi to tedy většinou znamená, že dlužník bude dostávat nižší mzdu až do doby, než bude jeho celý dluh uhrazen. Srážky ze mzdy se vždy vypočítávají z čisté, tedy již zdaněné mzdy. Do celkové mzdy pro výpočet exekučních srážek se započítávají i odměny a prémie. Mimo příjmů z HPP nebo VPP, tedy z hlavního potažmo vedlejšího pracovního poměru se do mzdy pro výpočet exekučních srážek** započítávají také příjmy z DPP (dohoda o provedení práce) nebo z DPČ (dohoda o provedení činnosti). Do příjmů pro výpočet srážek se však nezapočítávají stravenky a jiné příjmy spojené s výkonem zaměstnání – cestovní náhrady, náhrady za opotřebení zařízení a předmětů, které jsou majetkem zaměstnance avšak které zaměstnanec využívá při plnění svých pracovních povinností.«« Exekuce na plat Nezabavitelné minimum »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id147 (89)