Výše pokut udělovaných za nedodržení BOZP

Pro každou firmu, státní i soukromou, stejně tak pro OSVČ, platí povinnosti plynoucí z BOZP. Jejich dodržování podléhá kontrolám Inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud ten shledá nedostatky, následují vysoké sankce.

Pokuty a sankce

Kontroly BOZP velmi často provází pokuty a sankce. Ty bývají velmi vysoké a pro malé podniky a živnostníky mívají i likvidační charakter. Jedinou ochranou je přesné dodržování zákona a pravidel BOZP. To je však velmi náročné. Proto je výhodné využít služeb profesionálních firem zabývajících se BOZP a PO. Tyto firmy jsou prakticky jedinou stoprocentní ochrannou před sankcemi a pokutami. Zajišťují svým klientům kompletní nebo částečné služby BOZP, které jsou bezchybné a na vysoké úrovni.«« Typy kontrol inspektorátu bezpečnosti práce Výše pokut udělovaných za nedodržení BOZP »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id186 (128)