Výše pokut udělovaných za nedodržení BOZP

Pro každou firmu, státní i soukromou, stejně tak pro OSVČ, platí povinnosti plynoucí z BOZP. Jejich dodržování podléhá kontrolám Inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud ten shledá nedostatky, následují vysoké sankce.

Typy kontrol inspektorátu bezpečnosti práce

Kontroly BOZP se provádí buď jako plánované, jinak preventivní, nebo neplánované, tzv. nucené. O každé kontrole BOZP musí inspektor sepsat podrobný protokol, který důsledně mapuje celý průběh inspekční kontroly. Plánované kontroly mohou být celostátní nebo regionální. Celostátní kontroly bývají zaměřeny komplexně nebo systémově. Regionální se pak dělí na kontroly dílčí a tematické. Ve všech těchto případech se kontroly opakují. Co se týká neplánovaných či vynucených kontrol, tak ty jsou prováděny na základě nějakého podnětu. Může jít o podnět z úřadů, ale i z důvodu havárie na pracovišti, nebo pokud zde došlo k úrazu s následnou hospitalizací, nebo úmrtím. Vyšetřování bývají velmi podrobná.«« Výše pokut udělovaných za nedodržení BOZP Pokuty a sankce »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id186 (128)