Černá listina firem

Spolehlivost, kvalita, pružnost. Během spolupráce se společností GLS se však zákazník setká s naprostým opakem. Je možné, aby kurýrní služba způsobila škodu za statisíce? více


 Finance

Směnka na viděnou

06.08.2014

Potřebujete zajistit závazky? Pak Vám můžou posloužit směnky, se kterými se stále častěji setkávají i běžní občané. Aby byla směnka platná, musí být správně vyhotovena. Jak na to? A k čemu vlastně směnka na viděnou slouží? více


 Vymáhání EU

Pracovně - právní vztahy zajímají všechny ekonomicky aktivní lidi. Ty se řídí zákoníkem práce, který by osoby zapojené do pracovního procesu měly znát. Protože se průběžně upravuje, je dobré se orientovat i v jeho dodatcích a změnách. více


 Bezpečnost práce

Pro každou firmu, státní i soukromou, stejně tak pro OSVČ, platí povinnosti plynoucí z BOZP. Jejich dodržování podléhá kontrolám Inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud ten shledá nedostatky, následují vysoké sankce. více


 Pohledávky a daně

Směnka vlastní

22.09.2011

Přáteli buďme, dluhy si plaťme. Přestože důvěra k přátelské straně může být bezmezná, v případě peněz nespoléhejme na čestné slovo ani dobré mravy, protože peníze také mohou nadělat zlou krev a jak klasik říká, co je psáno, to je dáno. více


 Exekuce a exekutoři

Zajištění závazku převodem práva znamená, že dlužník postupuje věřiteli svou pohledávku, kterou má proti třetímu subjektu. Pro uzavření smlouvy stačí, dojde-li k písemnému návrhu a k jeho písemnému přijetí. více


 Likvidace a konkurz

V případě zahájení soudního nebo rozhodčího řízení proti věřiteli jehož právo se promlčuje, třetí osobou ohledně závazku, k jehož splnění věřitel použil plnění poskytnuté dlužníkem, přestane běžet promlčecí doba ohledně práva věřitele... více


 Soudní vymáhání

Pronajímatel je výlučným vlastníkem budovy na adrese: xxxxx zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na LV č. xxx pro katastrální území xxx, obec xxx, okres xxx ... více


 Vymáhání pohledávek

Společnost barra.cz, s.r.o. byla založena v roce 1994. Barra.cz působí na trhu tedy již 15 let. Postupem času se hlavní náplní činnosti barra.cz stala správa a vymáhání pohledávek. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace