Černá listina firem

Spolehlivost, kvalita, pružnost. Během spolupráce se společností GLS se však zákazník setká s naprostým opakem. Je možné, aby kurýrní služba způsobila škodu za statisíce? více


 Finance

Máte chuť jít do nějakého projektu, ale odpovědnost spíše padá na někoho jiného? Co když ten jiný udělá něco špatně? Jak vás poškodí? A můžete se domáhat náhrady? Se vším vám poradíme. více


 Vymáhání EU

Pracovně - právní vztahy zajímají všechny ekonomicky aktivní lidi. Ty se řídí zákoníkem práce, který by osoby zapojené do pracovního procesu měly znát. Protože se průběžně upravuje, je dobré se orientovat i v jeho dodatcích a změnách. více


 Bezpečnost práce

Pro každou firmu, státní i soukromou, stejně tak pro OSVČ, platí povinnosti plynoucí z BOZP. Jejich dodržování podléhá kontrolám Inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud ten shledá nedostatky, následují vysoké sankce. více


 Pohledávky a daně

Dluží vám někdo peníze a dlouho je nevrací? Potom byste si měli najít dokument, na jehož základě určíte, kdy začala běžet promlčecí lhůta. Po jejím uplynutí totiž váš nárok na pohledávku zaniká. více


 Exekuce a exekutoři

Soudní exekutor

22.07.2011

Již více než deset let je zřízena instituce soudního exekutora. U exekutora si můžete uschovat cenné papíry, finanční prostředky. Můžete se na něj obrátit i ve věci právní pomoci. Ovšem činnost exekutora je mnohem rozsáhlejší. více


 Likvidace a konkurz

Zákon stanoví určitá pravidla rovněž pro běh promlčecí doby. Promlčecí doba je objektivní skutečností a plyne nezávisle na vůli účastníků právního vztahu. Zpravidla probíhá plynule. Na její běh nemá vliv změna v osobě věřitele nebo dlužníka. více


 Soudní vymáhání

Rodinné právo

26.07.2011

Rozvod je pro všechny zúčastněné jistě ne moc příjemnou záležitostí. Pokud už k němu dojde, je důležité být dobře připraven na všechny situace, které mohou nastat a především znát svá práva. více


 Vymáhání pohledávek

Rozlišuje se mezi potvrzením bankovní záruky a pouhým oznámením bankovní záruky jinou bankou. Banka, která vydala záruční listinu, a banka, jež bankovní záruku potvrdila, ručí solidárně. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace