Černá listina firem

Spolehlivost, kvalita, pružnost. Během spolupráce se společností GLS se však zákazník setká s naprostým opakem. Je možné, aby kurýrní služba způsobila škodu za statisíce? více


 Finance

Myslíte si, že právní pomoc potřebují pouze kriminálníci, zloději a jiní delikventi? Pak možná budete v jistých okamžicích života nemile překvapeni. Na právníka by se člověk měl mnohdy obrátit už z jen preventivních důvodů. více


 Vymáhání EU

Česka republika přistoupila k EU na základě Smlouvy o přistoupeni význam teto smlouvy spočívá v tom, že ČR přebírá k 1. květnu 2004 určité závazky pro právní systém, které spočívají v podřazeni se právu EU a jejím orgánům. více


 Bezpečnost práce

Pro každou firmu, státní i soukromou, stejně tak pro OSVČ, platí povinnosti plynoucí z BOZP. Jejich dodržování podléhá kontrolám Inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud ten shledá nedostatky, následují vysoké sankce. více


 Pohledávky a daně

Daň, správa daně, správci daně (§1). Penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty. Správou daně se rozumí právo, nikoliv povinnost ve vztahu ke správnému zjištěni stanoveni daně a splněni daňových povinnosti. více


 Exekuce a exekutoři

Zástavní právo k obchodnímu podílu je specifické zástavní právo, na které se nevztahuje občanský zákoník, ale obchodní zákoník. Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem k obchodnímu podílu včas splněna, je zástavní věřitel oprávněn podíl prodat. více


 Likvidace a konkurz

S ohledem na skutečnost, že k promlčení nepřihlíží soud z úřední povinnosti, může věřitel zažalovat u soudu i dluh již promlčený. Závisí potom pouze na aktivitě dlužníka, zda námitku promlčení v řízení vznese či nikoli. více


 Soudní vymáhání

Obchodní zákoník rozlišuje podstatné a nepodstatné porušení smlouvy. V případě podstatného porušení smlouvy spočívajícím v prodlení má oprávněná smluvní strana právo odstoupit od smlouvy ihned, jestliže to oznámí straně v prodlení bez zbytečného odkladu. více


 Vymáhání pohledávek

Wing Chun je víc než sebeobrana i bojové umění. Je to tradiční čínské bojové umění pro celkovou vitalitu a zdraví. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace