Černá listina firem

Spolehlivost, kvalita, pružnost. Během spolupráce se společností GLS se však zákazník setká s naprostým opakem. Je možné, aby kurýrní služba způsobila škodu za statisíce? více


 Finance

Přišel za vámi obchodní partner s tím, že zrovna nemá na zaplacení, ale podepíše vám směnku? Nemáte momentálně na zaplacení a chtěli byste to vyřešit podepsáním směnky? Jak zařídit, aby se podepsaná směnka nestala důvodem vaší sebevraždy? více


 Vymáhání EU

Česka republika přistoupila k EU na základě Smlouvy o přistoupeni význam teto smlouvy spočívá v tom, že ČR přebírá k 1. květnu 2004 určité závazky pro právní systém, které spočívají v podřazeni se právu EU a jejím orgánům. více


 Bezpečnost práce

Pro každou firmu, státní i soukromou, stejně tak pro OSVČ, platí povinnosti plynoucí z BOZP. Jejich dodržování podléhá kontrolám Inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud ten shledá nedostatky, následují vysoké sankce. více


 Pohledávky a daně

Směnka vlastní

22.09.2011

Přáteli buďme, dluhy si plaťme. Přestože důvěra k přátelské straně může být bezmezná, v případě peněz nespoléhejme na čestné slovo ani dobré mravy, protože peníze také mohou nadělat zlou krev a jak klasik říká, co je psáno, to je dáno. více


 Exekuce a exekutoři

Soudní exekutor

22.07.2011

Již více než deset let je zřízena instituce soudního exekutora. U exekutora si můžete uschovat cenné papíry, finanční prostředky. Můžete se na něj obrátit i ve věci právní pomoci. Ovšem činnost exekutora je mnohem rozsáhlejší. více


 Likvidace a konkurz

Obecná promlčecí doba podle občanského zákoníku je tříletá a začíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé, tj. mohlo být uplatněno u soudu. V případě pohledávek je den, kdy mohla být žaloba podána u soudu, odvozen od splatnosti pohledávky. více


 Soudní vymáhání

Zástavní právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky (nezaniká promlčením pohledávky), zánikem zástavy, vzdáním se zástavního práva věřitelem, uplynutím doby, na které bylo zástavní právo zřízeno, složením ceny zástavy, na základě písemné dohody. více


 Vymáhání pohledávek

Nikdo není povinen přijmout věc nebo právo jako jistotu do částky vyšší, než kolik činí dvě třetiny jejich odhadní ceny. Závazek dát jistotu vzniká dohodou mezi věřitelem a dlužníkem. Příklad jistoty - pohledávky. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace