Černá listina firem

Spolehlivost, kvalita, pružnost. Během spolupráce se společností GLS se však zákazník setká s naprostým opakem. Je možné, aby kurýrní služba způsobila škodu za statisíce? více


 Finance

Máte chuť jít do nějakého projektu, ale odpovědnost spíše padá na někoho jiného? Co když ten jiný udělá něco špatně? Jak vás poškodí? A můžete se domáhat náhrady? Se vším vám poradíme. více


 Vymáhání EU

Pracovně - právní vztahy zajímají všechny ekonomicky aktivní lidi. Ty se řídí zákoníkem práce, který by osoby zapojené do pracovního procesu měly znát. Protože se průběžně upravuje, je dobré se orientovat i v jeho dodatcích a změnách. více


 Bezpečnost práce

Pro každou firmu, státní i soukromou, stejně tak pro OSVČ, platí povinnosti plynoucí z BOZP. Jejich dodržování podléhá kontrolám Inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud ten shledá nedostatky, následují vysoké sankce. více


 Pohledávky a daně

Orientace v insolvenčním právu může být obtížná zejména pro neprávníky. Kvůli krátkým lhůtám v insolvenčním řízení je tedy nutné se co nejrychleji zorientovat a informovat se o možnostech realizace svých práv a povinností. více


 Exekuce a exekutoři

Exekuce na plat

12.09.2011

Dostali jste se do situace, kdy vám někdo dluží peníze, ale nemá se k tomu, aby je vracel? Nebo naopak vy dlužíte peníze, avšak své dluhy neplatíte? V takovém případě, pokud jste zaměstnán, může soud přistoupit k exekučním srážkám z vaší mzdy. více


 Likvidace a konkurz

S ohledem na skutečnost, že k promlčení nepřihlíží soud z úřední povinnosti, může věřitel zažalovat u soudu i dluh již promlčený. Závisí potom pouze na aktivitě dlužníka, zda námitku promlčení v řízení vznese či nikoli. více


 Soudní vymáhání

Soudní znalec dokáže vypracovat znalecké posudky nebo znalecké odhady v řadě oborů lidské činnosti. Služby soudního znalce využijeme jako soukromé osoby v běžném životě, nebo jsou jeho služby využívány při soudním řízení. více


 Vymáhání pohledávek

Účelem dohody o narovnání není zjistit, jaká vzájemná práva smluvních stran skutečné jsou, nýbrž předejít budoucím sporům tím, že sporná práva nahradí novými. Dohoda se netýká práv, na která účastníci nemohli v době sepisování dohody pomýšlet... více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace