Černá listina firem

Spolehlivost, kvalita, pružnost. Během spolupráce se společností GLS se však zákazník setká s naprostým opakem. Je možné, aby kurýrní služba způsobila škodu za statisíce? více


 Finance

Směnka na viděnou

06.08.2014

Potřebujete zajistit závazky? Pak Vám můžou posloužit směnky, se kterými se stále častěji setkávají i běžní občané. Aby byla směnka platná, musí být správně vyhotovena. Jak na to? A k čemu vlastně směnka na viděnou slouží? více


 Vymáhání EU

Česka republika přistoupila k EU na základě Smlouvy o přistoupeni význam teto smlouvy spočívá v tom, že ČR přebírá k 1. květnu 2004 určité závazky pro právní systém, které spočívají v podřazeni se právu EU a jejím orgánům. více


 Bezpečnost práce

Pro každou firmu, státní i soukromou, stejně tak pro OSVČ, platí povinnosti plynoucí z BOZP. Jejich dodržování podléhá kontrolám Inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud ten shledá nedostatky, následují vysoké sankce. více


 Pohledávky a daně

Uznání dluhu

23.09.2011

Půjčujete někomu peníze? Je to váš dobrý známý nebo dokonce rodinný příslušník, kterému důvěřujete? Ani by vás nenapadlo, že by vám mohl peníze nevrátit? I přesto je však lepší dát půjčce náležitou právní formu. více


 Exekuce a exekutoři

Obrana proti neoprávněné exekuci je nutná. Nebudeme-li se bránit v případě, že u nás byla exekuce provedena neoprávněně, můžeme navždy přijít o svůj majetek, což není pro nikoho z nás příznivé. více


 Likvidace a konkurz

V případě zahájení soudního nebo rozhodčího řízení proti věřiteli jehož právo se promlčuje, třetí osobou ohledně závazku, k jehož splnění věřitel použil plnění poskytnuté dlužníkem, přestane běžet promlčecí doba ohledně práva věřitele... více


 Soudní vymáhání

Obchodní zákoník rozlišuje podstatné a nepodstatné porušení smlouvy. V případě podstatného porušení smlouvy spočívajícím v prodlení má oprávněná smluvní strana právo odstoupit od smlouvy ihned, jestliže to oznámí straně v prodlení bez zbytečného odkladu. více


 Vymáhání pohledávek

Pohledávka představuje právo věřitele požadovat po dlužníkovi určité plnění. Ve vztahu k dlužníkovi je toto plnění označováno jako dluh nebo závazek (občanský zákoník užívá oba termíny, obchodní zákoník užívá termín závazek). více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace