Černá listina firem

Spolehlivost, kvalita, pružnost. Během spolupráce se společností GLS se však zákazník setká s naprostým opakem. Je možné, aby kurýrní služba způsobila škodu za statisíce? více


 Finance

Pronájmy kanceláří ve velkém městě vyjdou na drahé peníze a tak si je především začínající podnikatelé často nemohou dovolit. Výhodným a rychlým řešením může v tomto případě být virtuální sídlo firmy. více


 Vymáhání EU

Pracovně - právní vztahy zajímají všechny ekonomicky aktivní lidi. Ty se řídí zákoníkem práce, který by osoby zapojené do pracovního procesu měly znát. Protože se průběžně upravuje, je dobré se orientovat i v jeho dodatcích a změnách. více


 Bezpečnost práce

Pro každou firmu, státní i soukromou, stejně tak pro OSVČ, platí povinnosti plynoucí z BOZP. Jejich dodržování podléhá kontrolám Inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud ten shledá nedostatky, následují vysoké sankce. více


 Pohledávky a daně

Inkaso pohledávek

25.07.2011

Pokud Vám neustále narůstá množství neuhrazených pohledávek po době splatnosti nebo máte problémy s platební morálkou Vašich odběratelů, je tu pro Vás řešení v podobě inkasa pohledávek. S pomocí specializované firmy získáte své peníze rychle zpět! více


 Exekuce a exekutoři

Vzniku ručení nebrání, jestliže závazek dlužníka je neplatný jen pro nedostatek způsobilosti dlužníka brát na sebe závazky, o němž ručitel v době svého prohlášení o ručení věděl. Z takového závazku tedy nebude plnit dlužník, ale vždy jen ručitel. více


 Likvidace a konkurz

Obecná promlčecí doba podle občanského zákoníku je tříletá a začíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé, tj. mohlo být uplatněno u soudu. V případě pohledávek je den, kdy mohla být žaloba podána u soudu, odvozen od splatnosti pohledávky. více


 Soudní vymáhání

Prekluzivní lhůty jsou obvykle kratší než lhůty promlčecí často šestiměsíční, jsou spojeny zejména s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Promlčení je bližší povaze občanskoprávních vztahů, které jsou založeny na dispozitivní povaze jeho ustanovení. více


 Vymáhání pohledávek

Promlčení pohledávky podle obchodního zákoníku. Právo se promlčí uplynutím promlčecí doby stanovené zákonem. Promlčují se všechna práva z obchodně právních závazkových vztahů, a to jak práva na plnění, tak práva uskutečnit určily právní úkon. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace