Černá listina firem

Spolehlivost, kvalita, pružnost. Během spolupráce se společností GLS se však zákazník setká s naprostým opakem. Je možné, aby kurýrní služba způsobila škodu za statisíce? více


 Finance

Pokud podnikáte nebo máte firmu, tak se jistě potýkáte s oblastí účetní. Pokud pracujete v jiném oboru než ekonomickém, tak je v podstatě nad lidské síly sledovat všechny změny týkající se této sféry. Proto se vám hodí mít svého účetního. více


 Vymáhání EU

Pracovně - právní vztahy zajímají všechny ekonomicky aktivní lidi. Ty se řídí zákoníkem práce, který by osoby zapojené do pracovního procesu měly znát. Protože se průběžně upravuje, je dobré se orientovat i v jeho dodatcích a změnách. více


 Bezpečnost práce

Pro každou firmu, státní i soukromou, stejně tak pro OSVČ, platí povinnosti plynoucí z BOZP. Jejich dodržování podléhá kontrolám Inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud ten shledá nedostatky, následují vysoké sankce. více


 Pohledávky a daně

Směnka vlastní

22.09.2011

Přáteli buďme, dluhy si plaťme. Přestože důvěra k přátelské straně může být bezmezná, v případě peněz nespoléhejme na čestné slovo ani dobré mravy, protože peníze také mohou nadělat zlou krev a jak klasik říká, co je psáno, to je dáno. více


 Exekuce a exekutoři

Soudní exekutor

22.07.2011

Již více než deset let je zřízena instituce soudního exekutora. U exekutora si můžete uschovat cenné papíry, finanční prostředky. Můžete se na něj obrátit i ve věci právní pomoci. Ovšem činnost exekutora je mnohem rozsáhlejší. více


 Likvidace a konkurz

Obecná promlčecí doba podle občanského zákoníku je tříletá a začíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé, tj. mohlo být uplatněno u soudu. V případě pohledávek je den, kdy mohla být žaloba podána u soudu, odvozen od splatnosti pohledávky. více


 Soudní vymáhání

I smrt dlužníka a skutečnost, že o majetku dlužníka probíhá u soudu dědické řízení, nemá žádný vliv na prodlení s plněním jeho dluhu. Právní nástupce dlužníka je povinen platit též úroky z prodlení, a to i za dobu po smrti dlužníka. více


 Vymáhání pohledávek

Rozlišuje se mezi potvrzením bankovní záruky a pouhým oznámením bankovní záruky jinou bankou. Banka, která vydala záruční listinu, a banka, jež bankovní záruku potvrdila, ručí solidárně. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace