Černá listina firem

Spolehlivost, kvalita, pružnost. Během spolupráce se společností GLS se však zákazník setká s naprostým opakem. Je možné, aby kurýrní služba způsobila škodu za statisíce? více


 Finance

Daň, povinná platba do veřejného rozpočtu, nás pronásleduje na každém kroku, jejím předmětem je vše, co nás obklopuje a co potřebujeme k životu: věci, práce, příjmy, činnosti. Některé daně platíme automaticky a některé musíme státu přiznat. více


 Vymáhání EU

Pracovně - právní vztahy zajímají všechny ekonomicky aktivní lidi. Ty se řídí zákoníkem práce, který by osoby zapojené do pracovního procesu měly znát. Protože se průběžně upravuje, je dobré se orientovat i v jeho dodatcích a změnách. více


 Bezpečnost práce

Pro každou firmu, státní i soukromou, stejně tak pro OSVČ, platí povinnosti plynoucí z BOZP. Jejich dodržování podléhá kontrolám Inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud ten shledá nedostatky, následují vysoké sankce. více


 Pohledávky a daně

Směnka cizí

22.09.2011

Slib a příkaz jsou slova s rozdílným významem. Přesto mají něco společného, bývají uváděny na směnkách a měly by být zárukou proběhlé finanční operace. Zatímco slib je osobní, příkaz v sobě skrývá žádost o provedení služby. více


 Exekuce a exekutoři

I přes uzavřenou dohodu o srážkách ze mzdy je dlužník oprávněn plnit věřiteli přímo. Naproti tomu není věřitel oprávněn požadovat plnění přímo na dlužníkovi mimo plnění poskytované srážkami ze mzdy (platu, jiných příjmů). více


 Likvidace a konkurz

V případě zahájení soudního nebo rozhodčího řízení proti věřiteli jehož právo se promlčuje, třetí osobou ohledně závazku, k jehož splnění věřitel použil plnění poskytnuté dlužníkem, přestane běžet promlčecí doba ohledně práva věřitele... více


 Soudní vymáhání

Sborník stanovisek, zpráv o rozhodování soudů a soudních rozhodnutí. Právní rozhledy. Soudní judikatura. Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu. Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu České republiky. více


 Vymáhání pohledávek

Wing Chun je víc než sebeobrana i bojové umění. Je to tradiční čínské bojové umění pro celkovou vitalitu a zdraví. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace