Černá listina firem

Spolehlivost, kvalita, pružnost. Během spolupráce se společností GLS se však zákazník setká s naprostým opakem. Je možné, aby kurýrní služba způsobila škodu za statisíce? více


 Finance

Pokud podnikáte nebo máte firmu, tak se jistě potýkáte s oblastí účetní. Pokud pracujete v jiném oboru než ekonomickém, tak je v podstatě nad lidské síly sledovat všechny změny týkající se této sféry. Proto se vám hodí mít svého účetního. více


 Vymáhání EU

Pracovně - právní vztahy zajímají všechny ekonomicky aktivní lidi. Ty se řídí zákoníkem práce, který by osoby zapojené do pracovního procesu měly znát. Protože se průběžně upravuje, je dobré se orientovat i v jeho dodatcích a změnách. více


 Bezpečnost práce

Pro každou firmu, státní i soukromou, stejně tak pro OSVČ, platí povinnosti plynoucí z BOZP. Jejich dodržování podléhá kontrolám Inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud ten shledá nedostatky, následují vysoké sankce. více


 Pohledávky a daně

Inkaso pohledávek

25.07.2011

Pokud Vám neustále narůstá množství neuhrazených pohledávek po době splatnosti nebo máte problémy s platební morálkou Vašich odběratelů, je tu pro Vás řešení v podobě inkasa pohledávek. S pomocí specializované firmy získáte své peníze rychle zpět! více


 Exekuce a exekutoři

Kromě majetkové exekuce čeká na neplatiče dluhů v krajních případech také exekuce nemovitostí. Představíme vám, co tento pojem vlastně znamená, jaký je průběh této exekuce a jak postupovat. více


 Likvidace a konkurz

Zákon stanoví určitá pravidla rovněž pro běh promlčecí doby. Promlčecí doba je objektivní skutečností a plyne nezávisle na vůli účastníků právního vztahu. Zpravidla probíhá plynule. Na její běh nemá vliv změna v osobě věřitele nebo dlužníka. více


 Soudní vymáhání

Se službami soudního znalce se můžeme setkat v několika různých odvětvích. Soudní znalec může rozhodovat o osudu našeho dítěte v případě rozvodu, o špatné práci lékařů v případě nevydařené operace, také při oceňování majetku nebo oceňování škod. více


 Vymáhání pohledávek

Prováděcí předpis - výše úroků a poplatků z prodlení. Diskontní sazba. Vývoj diskontní sazby. Výpočet úroku z prodlení odvozený od diskontní sazby. Novelizace znění diskontní sazby. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace