Černá listina firem

Spolehlivost, kvalita, pružnost. Během spolupráce se společností GLS se však zákazník setká s naprostým opakem. Je možné, aby kurýrní služba způsobila škodu za statisíce? více


 Finance

Jak je to s ručením družstevního bytu? Může si to nájemník vůbec dovolit? A jaké vyvstávají situace, kdyby mohla tato osoba ručit něčím takovým? S tím vás seznámíme, ať víte, jaké máte možnosti. více


 Vymáhání EU

Česka republika přistoupila k EU na základě Smlouvy o přistoupeni význam teto smlouvy spočívá v tom, že ČR přebírá k 1. květnu 2004 určité závazky pro právní systém, které spočívají v podřazeni se právu EU a jejím orgánům. více


 Bezpečnost práce

Pro každou firmu, státní i soukromou, stejně tak pro OSVČ, platí povinnosti plynoucí z BOZP. Jejich dodržování podléhá kontrolám Inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud ten shledá nedostatky, následují vysoké sankce. více


 Pohledávky a daně

Směnka cizí

22.09.2011

Slib a příkaz jsou slova s rozdílným významem. Přesto mají něco společného, bývají uváděny na směnkách a měly by být zárukou proběhlé finanční operace. Zatímco slib je osobní, příkaz v sobě skrývá žádost o provedení služby. více


 Exekuce a exekutoři

Obrana proti neoprávněné exekuci je nutná. Nebudeme-li se bránit v případě, že u nás byla exekuce provedena neoprávněně, můžeme navždy přijít o svůj majetek, což není pro nikoho z nás příznivé. více


 Likvidace a konkurz

Institut prekluze

17.08.2009

Prekluze pohledávek. Uplynutí prekluzivní doby stanovené zákonem. Právní následky, které plynou z marného uplynutí doby. Prekluze je stanovená zákonem. Při prekluzi nezůstává zachováno ani právo ve formě naturální obligace. více


 Soudní vymáhání

Je-li zaplacení pohledávky včetně příslušenství vymáháno soudní cestou, nevyměřuje se z příslušenství soudní poplatek. Soudní poplatek z příslušenství by se vyměřoval pouze tehdy, pokud by bylo zaplacení příslušenství samostatným předmětem řízení. více


 Vymáhání pohledávek

Vymáhání směnky

15.09.2011

Potřebujete si půjčit peníze rychle a bez zbytečných průtahů? Pak můžete využít možnosti půjčit si peníze na některý z typů směnek. Velmi důležité je se dopředu důkladně seznámit se všemi právy a povinnostmi, které se k té či oné směnce váží. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace