Černá listina firem

Spolehlivost, kvalita, pružnost. Během spolupráce se společností GLS se však zákazník setká s naprostým opakem. Je možné, aby kurýrní služba způsobila škodu za statisíce? více


 Finance

Myslíte si, že právní pomoc potřebují pouze kriminálníci, zloději a jiní delikventi? Pak možná budete v jistých okamžicích života nemile překvapeni. Na právníka by se člověk měl mnohdy obrátit už z jen preventivních důvodů. více


 Vymáhání EU

Česka republika přistoupila k EU na základě Smlouvy o přistoupeni význam teto smlouvy spočívá v tom, že ČR přebírá k 1. květnu 2004 určité závazky pro právní systém, které spočívají v podřazeni se právu EU a jejím orgánům. více


 Bezpečnost práce

Pro každou firmu, státní i soukromou, stejně tak pro OSVČ, platí povinnosti plynoucí z BOZP. Jejich dodržování podléhá kontrolám Inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud ten shledá nedostatky, následují vysoké sankce. více


 Pohledávky a daně

Směnka cizí

22.09.2011

Slib a příkaz jsou slova s rozdílným významem. Přesto mají něco společného, bývají uváděny na směnkách a měly by být zárukou proběhlé finanční operace. Zatímco slib je osobní, příkaz v sobě skrývá žádost o provedení služby. více


 Exekuce a exekutoři

I přes uzavřenou dohodu o srážkách ze mzdy je dlužník oprávněn plnit věřiteli přímo. Naproti tomu není věřitel oprávněn požadovat plnění přímo na dlužníkovi mimo plnění poskytované srážkami ze mzdy (platu, jiných příjmů). více


 Likvidace a konkurz

Institut prekluze

17.08.2009

Prekluze pohledávek. Uplynutí prekluzivní doby stanovené zákonem. Právní následky, které plynou z marného uplynutí doby. Prekluze je stanovená zákonem. Při prekluzi nezůstává zachováno ani právo ve formě naturální obligace. více


 Soudní vymáhání

V zákoníku práce jsou kromě promlčecí doby stanoveny taxativním výčtem i lhůty prekluzivní. např. lhůta k oznámeni škody na odložených věcech. (§ 261 až 266 zák. práce). Lhůta pro uplatnění peněžitých nároků. více


 Vymáhání pohledávek

Odstupné představuje možnost jedné smluvní strany vyvázat se ze smlouvy s povinností poskytnout druhé smluvní straně odstupné jako určitou finanční kompenzaci újmy, která jí může odstoupením od smlouvy vzniknout. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace